Beste Rianne,

Ik ken geen mensen die schildklierhormoon hebben afgebouwd omdat ik ook via mijn werk voor de VGNS eigenlijk alleen in aanraking kom met mensen met hypothyreoïdie (te langzaam werkende schildklier). Als je aan deze ziekte lijdt kun je de medicatie niet afbouwen maar zal je die je hele leven moeten blijven slikken. Als u kundige begeleiding wilt om de tekorten aan vitamines en mineralen op te lossen dan kunt u zich het beste wenden tot een natuurarts. Namen en adressen vindt u op de website van de AVIG.

Beste Brigitte en Kees,

 

De Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS) heeft een lijst met artsen die goed bekend zijn met de schildklierproblematiek en die natuurlijk/dierlijk schildklierhormoon voorschrijven. De afspraak met deze artsen is echter dat deze lijst alleen geraadpleegd mag worden door leden van de VGNS. Aanmelding kan via de website http://www.vgns.info/over-de-vgns/lid-worden. De contributie bedraagt € 20 per jaar. Ik wens jullie heel veel succes!