geplaatst 10 februari 2018

 

 

Op zaterdag 10 maart houdt de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS) haar ledendag. Voor het middagprogramma, dat ook voor niet-leden toegankelijk is, zijn twee bekende sprekers uitgenodigd: Dr. Ellen Molewijk en Drs. Edwin Lipperts. 


Dr. Ellen Molewijk is onderzoeksleider van de grote landelijke hypothyreoïdie enquête. Zij  zal verslag doen van de uitslagen en statistische verwerking van deze omvangrijke enquête waarin o.a. gevraagd werd naar de kwaliteit van leven van hypothyreoïdie patiënten, de ervaringen met de behandelend artsen en de gebruikte medicatie.

 

Drs. Edwin Lipperts, apotheker van de Natuurapotheek, de magistrale bereider van Thyreoïdum, zal ongetwijfeld ingaan op de recente prijsverhogingen van Thyreoïdum veroorzaakt door de extreme prijsverhogingen van de grondstof. Naast alle info over het Natuurlijk schildklierhormoon zelf zal Edwin een gedeelte van de lezing reserveren voor info over vitamines/mineralen waar je op moet letten afhankelijk van je klachten.


Aanvullend daarop is er een presentatie  over de mogelijke aanvullende labbepalingen die je zou kunnen laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen, vooral bij moeilijk instelbare patiënten. Uiteraard is er na afloop van de lezingen gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Toegang en consumpties zijn gratis. 

Aanmelding is verplicht.

Let op! Het aantal plaatsen is beperkt.

U kunt zich aanmelden via het inschrijvingsformulier op de website van de VGNS. Op de site van de vereniging vindt u verder alle info over het programma, de locatie etc.

 

 

geplaatst 26 september 2016

 

Werk van Henk Spaaks en andere leden van de Grafiekkring Leiden is gedurende de hele maand oktober te zien bij galerie Zone, Nieuwstraat 17B in Leiden.

Geplaatst 3 augustus 2016

 

Moet je weten! 

Onder dit kopje op de website van de VGNS staat een uiterst informatief document: De gemiddelde patiënt bestaat niet. Een pleidooi voor patiëntgerichte diagnosticering en behandeling van hypothyreoïdie.

Geplaatst 12 juli 2016

In 2015 is er een online enquête gehouden naar kwaliteit van leven en tevredenheid over de behandeling en zorg bij hypothyreoïdie patiënten. Deze enquête is een initiatief van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het UMC Groningen, het UMC Utrecht, het AMC en de SON.

Bijna 2000 mensen met een verminderde schildklierwerking hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Onder de invullers van de enquête waren zowel gebruikers van natuurlijke als synthetische medicatie en daarnaast een aantal deelnemers zonder schildklierklachten als controlegroep.

Enkele belangrijke voorlopige resultaten van het onderzoek:

Medicatietevredenheid

Hypothyreoïdie patiënten zijn matig tevreden over de therapie met merkloos levothyroxine en Thyrax. Meer tevredenheid is er over Euthyrox, Cytomel) en Eltroxin. De hoogste tevredenheid werd gerapporteerd over Thyreoïdum/dierlijk schildklierhormoon en Armour. 

Ontoereikend bloedonderzoek

Een grote meerderheid van de hypothyreoïdiepatiënten zegt klachten te ervaren ondanks een ‘normale’ TSH en FT4 waarde. Dat roept vragen op over de bruikbaarheid en de bandbreedte van deze referentiewaarden bij het monitoren van de behandeling.

Het hele artikel kunt u hier nalezen: http://www.vgns.info/images/PDF/enquete-Hogesch-Utrecht.pdf 

geplaatst 1-3-2016

 

Op 2 april a.s. houdt de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS) haar jaarlijkse ledendag. Het middagprogramma is ook toegankelijk voor niet-leden. Mike Donkers zal een lezing geven over Schildklier en Voeding. U kunt zich inschrijven via de website van de VGNS, www.vgns.info. Onder het kopje ledendag 2016 vindt u alle informatie.

geplaatst 5-5-2015

Er wordt een landelijke enquête gehouden naar kwaliteit van leven en tevredenheid over de behandeling en zorg bij hypothyreoïdie patiënten. Deze enquête is een initiatief van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het UMC Groningen, het UMC Utrecht, het AMC en de SON.

Het invullen van deze enquête geeft u een prima gelegenheid om:

  • uw patiëntenverhaal kwijt te kunnen
  • uw oordeel te geven over zowel de gangbare reguliere als de complementaire medische praktijk t.a.v. de diagnostisering en behandeling van hypothyreoïdie  zie de website van VGNS voor uitgebreide informatie www.vgns.info/blogs/item/enquete-hypoythyreoidie

geplaatst 31-1-2015


Op de website van de VGNS is inmiddels een aanmeldformulier geplaatst voor de lezingen op 14 maart a.s.

www.vgns.info/ledendag-2015

Aanmelding is verplicht.

geplaatst 2-1-2015


Op 14 maart 2015 houdt de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS) haar jaarlijkse ledendag.
Voor het middagprogramma, vrij toegankelijk voor niet-leden, is als thema gekozen: Schildklier en Depressie.
Deze relatie wordt vaak niet onderkend en menig schildklierpatiënt krijgt ten onrechte te horen dat het 'tussen de oren' zit.

Professor Drexhage, immunoloog verbonden aan de Universiteit van Rotterdam, houdt een lezing over het verband tussen psychische aandoeningen en verstoringen in het immuunsysteem. Hij zal daarbij met name aandacht besteden aan de relatie tussen depressie (zichtbaar als 'het ontstoken brein') en schildklieraandoeningen.
Daarnaast zal een arts die bekend is met natuurlijke schildkliermedicatie ingaan op de behandeling van depressie bij schildklierpatiënten.

Houdt u de website van de VGNS, www.vgns.info in de gaten voor nadere informatie over tijd en plaats.

geplaatst 30-10-2014

 

De Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS) heeft een nieuwe website, www.vgns.info

Statements op de homepagina die direct de aandacht trekken met links naar de verhalen daarachter geven de site een persoonlijk karakter. Alle teksten van de oude site zijn kritisch gelezen, waar nodig herschreven of aangepast aan veranderde omstandigheden en nieuwe teksten zijn toegevoegd. Er is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid, overzichtelijkheid en leesbaarheid van de uitgebreide informatie. 

Mary Shomon, ervaringsdeskundige en patiëntencoach, Amerika's bekendste activiste en voorvechtster in de strijd voor schildklierpatiënten, schrijfster van een achttal boeken over de schildklier, komt in november naar Nederland. Op zaterdag 29 november is zij de keynotespeaker op een schildkliercongres dat gehouden wordt in Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn. Het congres is toegankelijk voor artsen, therapeuten en geïnteresseerden. De voertaal is Engels. Voor uitgebreide info en aanmelden zie de website www.schildkliercongres.nl

Geplaatst 13-5-2014

 

Er is door de VGNS een videoregistratie gemaakt van de lezing van dokter Linschoten. Zie het bericht van 21-1-2014 hieronder.

U kunt de video bekijken via  vgns.info/index.php/blogs    

Geplaatst 21-1-2014

 

Op uitnodiging van de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon (VGNS) zal dokter Robert Linschoten, arts voor preventieve, orthomoleculaire en natuurgeneeskunde, op 8 maart te Utrecht een lezing houden.

Het thema: diagnose en behandeling van hypothyreoïdie (lage schildklierfunctie).

 

Dokter Linschoten heeft 25 jaar behandelingservaring met de methode van Broda Barnes: diagnostisering en behandeling op grond van klachten, symptomen en lichaamstemperatuur en behandeling met natuurlijk schildklierhormoon.

 

Houdt u de website van de VGNS, www.vgns.nl, in de gaten voor verdere informatie over de lezing (locatie, tijdstip) en hoe u zich aan kunt melden.

 

De lezing is gratis.

geplaatst 23-12-2013

Tot voor kort waren vrijwel alle medische diensten vrijgesteld van btw-heffing. Echter, sinds 1 januari 2013 moeten artsen voor complementaire en alternatieve geneeswijzen 21 % btw afdragen.

 

De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft een kort geding tegen de staat aangespannen om deze maatregel van tafel te krijgen, omdat “Dit leidt tot een onbedoelde en ontoelaatbare discriminatie waarbij binnen de gezondheidszorg  een tweedeling wordt gecreëerd en waardoor niet alleen de leden van de AVIG, maar ook hun patiënten worden benadeeld.”

 

De voorzieningenrechter heeft de zaak “niet ontvankelijk” verklaard, d.w.z. hij kan hier niet over oordelen. De AVIG behartigt niet het eigen belang, maar de belangen van de leden. Niet de AVIG maar de leden moeten zich individueel wenden tot de belastingrechter. Kortom: het proces moet over en anders. Binnen de AVIG wordt nu bekeken hoe.

 

 

 

Verband R.A. en hypothyreoïdie

 

Uit het proefschrift van H.G. Rateman (promotie 16-9-2013) blijkt dat hypothyreoïdie (trage schildklierwerking) voorkomt bij 7 % van de R.A.-patiënten (Reumatische Atritis, een ontstekingsziekte van de gewrichten). Dat is tweemaal vaker dan in de algemene bevolking.

 

Bovendien toonde Rateman aan dat er een sterk verhoogd risico is op hart- en vaatziekten bij patiënten die zowel R.A. en hypothyreoïdie hebben.

 

Oud nieuws voor degenen die het boek van Barnes gelezen hebben.

 

 

 

Verband hyperthyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

 

Uit Deens onderzoek onder 2631 personen met hyperthyreoïdie (te snelle schildklierwerking) gekoppeld aan controlepersonen zonder hyperthyreoïdie in een verhouding 1:4, beide groepen werden gemiddeld 6 jaar gevolgd, bleek dat personen met hyperthyreoïdie een groter risico lopen om opgenomen te worden met een psychiatrische diagnose en behandeld te worden met antipsychotica, antidepressiva en angstremmers.

 

Hyperthyroidism and psychiatric morbidity. Evidence from a Danish nation-wide register study
F. Brandt, M. Thvilum, D. Almind, K. Christensen, A. Green, L. Hegedus, T. Heiberg Brix.

 

Jannie Schuit, bestuurslid van de onlangs opgerichte Stichting Zorg en Zelfdoding is al jaren overtuigd van het verband tussen hypo/hyper-thyreoïdie en psychiatrische ziekten, een overtuiging die zij baseert op grond van de honderden gesprekken die zij de afgelopen 20 jaar heeft gevoerd met nabestaanden na zelfdoding. In deze gesprekken vroeg zij altijd expliciet naar (familie-)ziekten en het viel haar op  dat de schildklier daarbij frequent werd genoemd. Eén van de doelstellingen van de mede op initiatief van Jannie Schuit opgerichte Stichting luidt:

 

Ontwikkelen en ondersteunen van kennisontwikkeling rondom psychiatrische ziekten, met bijzondere aandacht voor vaak ‘vergeten’ aspecten, zoals voeding, allergieën, hormonale verstoringen (bijvoorbeeld schildklierverstoringen), zowel bij patiënt als bij diens familie en maatschappelijke omgeving.

 

Niet zelden krijgen schildklierpatiënten te horen dat het wel ‘tussen hun oren’ zal zitten. Inderdaad, als de onderliggende oorzaak, een schildklierziekte, niet wordt herkend en behandeld kun je psychisch behoorlijk van slag raken. Gelukkig daagt het inzicht dat lichaam en geest één zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam is net zo waar als een zieke geest in een ziek lichaam.

 

Aan artsen de taak om die ziekte te herkennen en erkennen.

 

geplaatst 11-10-2013

 

de nieuwe NHG-standaard Schildklieraandoeningen is online.

Zie bij Schildklier Info/richtlijnen

Geplaatst 4-9-2013

 

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de“Endocrine Society”, welke van 15 t/m 18 juni 2013 werd gehouden in San Francisco,presenteerde Dr Thanh Hoang, een endocrinoloog verbonden aan de staf van het“Walter Reed National Military MedicalCenter” in Bethesda, MD, de resultaten van zijn onderzoek naar het natuurlijk schildklierhormoon.De studie vergeleek het natuurlijk schildklierhormoon met levothyroxine (thyrax).De studie beoordeelde 70 patiënten (in deleeftijd van 18 tot 65 jaar), welke primairehypothyroïdie hadden. Bij afsluiting van de studie werd aan de patiënten de voorkeur gevraagd voor medicatie; de meesten gaven de voorkeur aan het natuurlijkschildklierhormoon. Dr. Hoang rapporteerde ook, dat de patiënten die het natuurlijkschildklierhormoon hadden gebruikt, ongeveer 3 pond waren afgevallen terwijl de gebruikers van levothyroxine niet waren afgevallen. Hieruit is gebleken, dat dagelijks voorgeschreven natuurlijk schildklierhormoon een veilig alternatief is voor patiënten met hypothyreoïdie, als ze niet tevreden zijn over de behandeling met levothyroxine.

geplaatst 27-6-2013

 

Het baanbrekende boek van Broda Barnes Hypothyroidism; The Unsuspected Illness is nu ook in het nederlands vertaald en verkrijgbaar via www.succesboeken.nl onder de titel De trage schildklierwerking, de niet herkende ziekte.

Dokter Barnes is de grondlegger van de alternatieve diagnosticering en behandeling van te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie).

Voor een bespreking van het boek dat iedere arts en iedere patiënt zou moeten lezen zie bij Schildklierinfo/literatuur.

 

 

Geplaatst 25-3-2013

 

Schildklierpoeder van Duchefa farma is tijdelijk niet leverbaar vanwege produktieproblemen. Niet bekend is de datum waarop het produkt weer beschikbaar zal zijn. Omdat magistraal bereidende apotheken uiteraard in de problemen komen als zij geen grondstoffen meer aangeleverd krijgen, zie ook het bericht van 6-3 hieronder, moet er rekening mee worden gehouden dat uw apotheek op termijn geen thyreoidum meer kan verstrekken. 

Thyreoidum is en blijft verkrijgbaar bij de Natuurapotheek in Pijnacker. 

 

Geplaatst 6-3-2013

 

Nadat Fagron reeds was gestopt met het leveren van de grondstof thyreoidum is nu ook gestopt met het leveren van magistraal bereide tabletten. Fagron laat weten dat er geen intentie is de levering op termijn weer te hervatten.

Geplaatst 19-2-2013

 

Uit economische overwegingen is de laatste drie decennia geen vergelijkend onderzoek verricht tussen natuurlijk en synthetisch schildklierhormoon, terwijl de kwaliteit van het natuurlijk produkt aanzienlijk is verbeterd. Het is dan ook buitengewoon verheugend dat het Walter Reed National Military Medical Center is gestart met een onderzoek dat de effecten van het toedienen van natuurlijk schildklierhormoon gaat vergelijken met de effecten van levothyroxine bij de behandeling van hypothyreoïdie. Als de onderzoeksresultaten gunstig uitvallen voor het natuurlijk schildklierhormoon, iets wat mij absoluut niet zou verbazen, kan dat enorme consequenties hebben voor de toepassing van dit medicijn. Door het aanklikken van de volgende link kunt u zelf verder lezen over het onderzoek

 http://thyroid.about.com/b/2012/12/19/nih-clinical-trial-to-compare-natural-desiccated-thyroid-vs-levothyroxine-for-hypothyroidism-treatment.htm?nl=1