In het verleden heb ik mij nogal intensief met beeldende kunst bezig gehouden, o.a. door na mijn studie sociologie te werken aan een promotie-onderzoek over kunst, kwaliteit en samenleving. Dat onderzoek heb ik helaas niet kunnen afronden met een proefschrift, aangezien ik inmiddels ernstig ziek geworden was.

 

Bij herlezing bleken een aantal artikelen die ik in die periode heb geschreven eigenlijk niets aan actualiteit verloren te hebben, zijn zij wellicht actueler dan ooit nu de beeldende kunst bedreigd wordt door een overheid die het belang van beeldende kunst niet lijkt te willen zien en ernstig kort op de subsidies.

 

Het belang van hedendaagse beeldende kunst kan aangetoond worden als antwoorden gevonden worden op vragen als, wat is moderne kunst, wie is kunstenaar, wat is kwaliteit, maar een dergelijke discussie lijkt niet op gang te komen.

In de hieronder genoemde artikelen doe ik een poging om op die vragen in te gaan. Ik hoop dat ooit nog eens uitvoeriger te kunnen doen in een uitgewerkte studie.

 

Avant-garde of kunstenaarskunst?

 

In 1997 schreef NRC Handelsblad een essayprijsvraag uit met als onderwerp: Het tijdperk van de avant-garde is voorgoed voorbij.

Er kwamen bijna honderd inzendingen binnen. Er was één winnaar en aan twee inzendingen werd een eervolle vermelding toegekend. De winnende essay's werden geplaatst in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad 11-7-97. Dankzij mijn eervolle vermelding, waarover de jury zei "Anneke Spaaks wordt geprezen vanwege haar heldere betoogtrant en haar brede perspectief" werd mijn inzending, in iets bekorte vorm, ook geplaatst. Hier kunt u het volledige essay lezen.

 

De verborgen wereld van Van Gogh

 

Vincent van Gogh is één van de vaders van de moderne kunst. Wat de cruciale veranderingen zijn in de overgang naar de moderne kunst laat zich heel goed beschrijven aan de hand van de persoon en het werk van Van Gogh. In dit artikel doe ik daartoe een poging. Onderaan het artikel staat een link naar een prachtige presentatie van het werk van Van Gogh.

Klik hier om naar De verborgen wereld van Van Gogh te gaan.

 

Vondstenaars of kunstenaars?

 

Wat is kunst en wat niet? Het onderscheid lijkt niet altijd te worden gemaakt. In een artikel, verschenen in Ars Bulletin, nr. 51, mei 2000, ga ik hierop in. Klik hier.

 

Over de geheimen van de moderne kunst

 

Als het om moderne kunst gaat willen kunstkenners, onze kunsthistorisch geschoolde smaakspecialisten, nogal eens een rookgordijn leggen door het bezigen van een soort geheimtaal, een mystiek geladen woordenbrij, waarmee zij de geïnteresseerde leek buitensluiten om zo de afstand tussen kenners en leek te kunnen handhaven en hun onaantastbare positie te behouden.

Met een analyse van het interview van Melvyn Bragg met de schilder Francis Bacon leid ik u in in de geheimen van de moderne kunst. Klik hier.