BEHANDELING

 

Inleiding

 

Is de diagnose hypothyreoïdie, te lage schildklierwerking, gesteld dan volgt behandeling met schildklierhormoon. Dat was tot eind jaren tachtig een natuurlijk hormoon. Echter, de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening uit 1963, die voorschreef dat middelen worden verondersteld de samenstelling exact te vermelden, wat bij natuurlijk schildklierhormoon niet goed mogelijk is, leidde in 1987 tot de consensus dat voortaan het synthetische schildklierhormoon T4, bijvoorbeeld Thyrax, Euthyrox etc., de standaardmedicatie zou zijn.

 

Een dramatische vergissing volgens dokter Linschoten en een uiting van onnodig en overdreven perfectionisme. Immers het is onmogelijk te voorspellen welke hoeveelheid van een middel de darmwand passeert en in het lichaam werkzaam  is.

 

Het synthetische schildklierhormoon T4 geeft  lang niet altijd het gewenste resultaat. De reden daarvan is dat T4 niet bij iedereen goed wordt omgezet naar het actieve hormoon T3, het hormoon dat nodig is voor het goed functioneren van ons lichaam en onze geest.

Voor dit probleem is tegenwoordige weliswaar toenemende aandacht en een oplossing is dan om aanvullend T3 (Cytomel) voor te schrijven, maar er is een groep patiënten die noch op synthetisch T4, noch op de combinatie T4 en T3 goed reageert. Voor hen kan natuurlijke schildkliermedicatie de enige juiste medicatie blijken te zijn.

 

Als een arts natuurlijke schildkliermedicatie voorschrijft, wat reguliere artsen zelden doen, wijkt hij daarmee af van de behandelingsrichtlijnen van de NIV en NHG. Toch is er wel een mogelijkheid om daarvan af te wijken, zoals onder punt d van de richtlijnen van de ABNG wordt aangegeven.

In het stuk Medische Professionaliteit ga ik daar nader op in.

 

In het essay Hypothyreoïdie (lage schildklierfunctie) opnieuw bezien, geschreven door dokter Linschoten, in het verslag van het ABNG-symposium, gehouden in 2007 (thema Hypothyreoïdie) en het verslag van het MBOG-ABNG congres van 2009 (thema 20 jaar behandelingservaring Hypothyreoïdie), kunt u nalezen welke behandeling complementaire artsen voorstaan en welke resultaten daarmee behaald zijn. 

In een aantal filmpjes welke zijn te bekijken via You Tube leggen artsen uit waarom zij kritiek hebben op de gangbare wijze van diagnosticeren en behandelen.

 

In mijn essay Schildkliermedicatie, natuurlijk of synthetisch betoog ik waarom natuurlijke medicatie voor patiënten beter kan werken.

 

Dat deze medicatie in ieder geval voor een groep patiënten tot betere resultaten leidt bewijzen de uitkomsten van een enquête die u kunt nalezen in de Powerpoint die daarvan gemaakt is.

 

Mocht u besluiten om natuurlijk schildklierhormoon te gaan proberen dan kunt u bij Leveranciers zien waar u deze medicatie kunt krijgen. 

 

Op het besloten gedeelte van de website van de Vereniging van Gebruikers van Natuurlijk Schildklierhormoon, www.vgns.info staat een lijst van artsen die natuurlijk schildklierhormoon voorschrijven. U kunt de lijst echter alleen inzien als u lid bent van de vereniging.

 

In de rubriek Voeding vindt u een aantal artikelen, allen geschreven door Josine Thomassen, waarin wordt ingegaan op de relatie tussen schildklier en voeding.