ENQUÊTE

In 2010 werd een enquête gehouden onder gebruikers van natuurlijk schildklierhormoon. De enquête werd gehouden ter ondersteuning van de actie t.b.v. behoud thyreoidum, welke werd gevoerd in de winter van 2009/2010. De actie werd gestart nadat de Rivierenapotheek in Amsterdam een afleveringsverbod werd opgelegd door de IGZ, later gevolgd door een afleveringsverbod aan de Wilhelmina-apotheek in Utrecht. Een algeheel verbod dreigde.

 

 

De enquête toont aan dat een verbod van de IGZ op de aflevering van thyreoidum, c.q. natuurlijk schildklierhormoon in strijd is met het gezondheidsbelang van grote aantallen patiënten;

heeft op zichzelf geen wetenschappelijke pretenties;

is een gegronde reden voor wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van natuurlijk schildklierhormoon in de behandeling van hypothyreoidie.

 

RESPONS OP DE ENQUÊTE

Aantal verstuurde vragenlijsten: 507

Valt buiten de enquête:  35

Aantal potentiële deelnemers: 472

Aantal deelnemers: 399

Respons percentage: 84.5%

 

VERZAMELEN MAILADRESSEN

via de behandelende artsen

 via de natuurapotheek

via de patiëntencoördinator van de actie t.b.v. behoud thyreoidum

 

LEEFTIJDEN PATIËNTEN

Gemiddelde leeftijd 50 jaar

Maximum leeftijd 81 jaar

Minimum leeftijd 22 jaar

 

GESLACHT

359 vrouwen

34 mannen

 

Vóórdat natuurlijk schildklierhormoon werd voorgeschreven was de diagnose hypothyreoidie

192x gesteld door huisarts /specialist

201x niet gesteld door huisarts /specialist

 

Duur van de reguliere behandeling met synthetisch hormoon voordat met natuurlijk schildklierhormoon werd gestart bij de 174 van de 192 patiënten waarbij de diagnose reeds was gesteld door huisarts/specialist


147 langer dan 6 maanden

21 tussen 3 en 6 maanden

6  minder dan 3 maanden

 

Resultaat  van behandeling met natuurlijk schildklierhormoon bij de 174 patiënten met bekende hypothyreoidie, die geen baat hadden bij de reguliere hypothyreoidie-behandeling:

 

In 171 gevallen was de behandeling met NSH succesvol

In 3 gevallen niet

 

Van deze groep van 174 patiënten zijn 8 patiënten gestopt met natuurlijk schildklierhormoon:

3 patiënten stopten onder druk van huisarts of specialist hoewel ze baat hadden bij natuurlijk schildklierhormoon; ze hebben spijt te zijn gestopt;

2 patiënten zijn gestopt omdat hun klachten helemaal verdwenen zijn.

3 patiënten zijn gestopt omdat hun klachten niet verbeterden.

 

Totale aantal behandelingen met NSH


391 patiënten

376 patiënten zijn duidelijk verbeterd (=96,2 %)

15 patiënten zijn (tot nu toe) niet verbeterd (= 3.8%)

7   patiënten hebben spijt te zijn gestopt met NSH (=1.8%)

7   patiënten gestopt wegens ontbrekend resultaat (= 1.8%)

 

Voorschrijvend arts

 

Eigen huisarts 44 (=11%)

Natuurarts 233 (=59%)

Medisch specialist 77 (=20%)

Andere arts (o.a. MBOG) 39 (=10%)