WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

 

 

Baisier W V, Hertoghe J, Eeckhaut W,

Thyroid Insufficiency. Is Thyroxine the Only Valuable Drug?

J Nutrit and Environ Medicine 2001, Vol. 11, No. 3: Pages 159-166

 

Baisier et al. doen de aanbeveling om een behandeling met natuurlijk schildklierhormoon te starten bij patiënten met symptomen die zouden kunnen wijzen op hypothyreoïdie, ondanks een normale uitslag van de gebruikelijke schildkliertests. De auteur onderzocht het resultaat van de behandeling bij 40 elders met T4 voorbehandelde patiënten en bij 298 onbehandelde patiënten. In beide met natuurlijk schildklierhormoon behandelde groepen trad een vergelijkbare klinische verbetering op.

 

Hertoghe, Eekhout,

Thyroid insuffiency. Is TSH the only diagnostic Tool?

(J Nutr Envir Med 2000;10, 105-113)

 

Hertoghe en Eekhout stellen dat TSH vooral feedback heeft met serum T4 en niet zozeer met serum T3, terwijl het welbevinden van de patiënt afhankelijk is van het vrije T3 dat beschikbaar is binnen de cellen. Hypothyreoïdie-patiënten zijn echter vaak niet in staat om het inactieve T4 om te zetten in het actieve T3 als gevolg van een gebrek aan 5’-deiodinase in de lever en de nieren, zodat de toediening van T4 weliswaar het serum TSH niveau kan corrigeren, maar de patiënt lang niet altijd voorziet van de T3 die nodig is om de symptomen te doen verdwijnen.

 

Lowe, J. C.

Stability, Effectiveness, and Savety of Desiccated Thyroid vs Levothyroxine: A Rebuttal to the British Thyroid Association

Thyroid Science 4(3):C1-12, 2009

 

In dit artikel weerlegt Lowe de conclusies van de Executive Committee of the British Thyroid Association, n.l. dat levothyroxine veiliger, stabieler en effectiever zou zijn dan natuurlijk schildklierhormoon.

 

1.Sawin CT, Hershman JM, Fernandes-Garcia R et al,

A comparison of thyroxine and desiccated thyroid in patients with primary hypothyroidism,

Metabolism 27 (10):1518-1525, 1978

2.Singh, S.P., Feldman, E.B., and Carter, A.C.

Desiccated thyroid and levothyroxine in hypothyroidism: comparison in replacement therapy.

J. Med., 72(9):1045-1048, 1972

3.Felt, V. and Nedvidkova, J

Comparison of treatment with L-thyroxine and a dried thyroid gland preparation in patients with hypothyroidism

Vnitr. Lek., 28(11):1067-1073, 1982

4.Kosowicz, J., Horst-Sikorska, W., Lacka, K., et al

Outcome of treating hypothyroidism with thyreoideum

Pol. Tyg. Lek, 48(27-28):599-602, 1993

5.Krenning, E.P., Docter, R., Visser, T.J., et al

Replacement therapy with L-thyroxine: serum thyroid hormone and thyrotropin levels in hypothyroid patients changing from desiccated thyroid to pure thyroxine substitution therapy

Neth. J. Med., 28(1):1-5,1981

6.Gorowski, T., Pucilowska, J., and Wernic, K.

Comparative effects of desiccated thyroid gland and sodium salt of L-thyroxine in the treatment of hypothyroidism

Pol. Tyg. Lek., 44(32-33):768-770, 1989

 

Zes al wat oudere studies waarin de effecten van synthetische hormoonsuppletie worden vergeleken met de effecten van natuurlijke hormoonsuppletie.

Vergelijkend onderzoek tussen natuurlijk en synthetisch schildklierhormoon is de laatste decennia uit economische overwegingen helaas niet meer verricht, terwijl de kwaliteit van het natuurlijk hormoon aanzienlijk is verbeterd.

 

1.Walsh, J.P., Shiels, L., Mun Lim, E.E., et al.:

Combined thyroxine/liothyronine treatment does not improve well-being, quality of life, or cognitive function compared to thyroxine alone: a randomized controlled trial in patients with primary hypothyroidism.

J. Clin. Endocrinol. Metab., 88(10):4543-4550, 2003.
2.Sawka, A.M., Gerstein, H.C., Marriott, M.J., et al.:

Does a combination regimen of thyroxine (T4) and 3,5,3'-triiodothyronine improve depressive symptoms better than T4 alone in patients with hypothyroidism? Results of a double-blind, randomized, controlled trial.

3.Saravanan, P., Chau, W.F., Roberts, N., et al.:

Psychological well-being in patients on ‘adequate’ doses of L-thyroxine: results of a large, controlled community-based questionnaire study.

Clin. Endocrinol. (Oxf.), 57(5):577-585, 2002.

4.Lowe, J.C.

Thyroid hormone replacement therapies: ineffective and harmful for many hypothyroid patients

Thyroid Science, 1(1):C1-21, 2006

5. Walsh, J.P.

Dissatisfaction with thyroxine therapy: could the patients be right?

Curr. Opin. Parmacol., 2:717-722, 2002

6.Wiersinga WM,

Do we need still more trials on T4 and T3 combination therapy in hypothyroidism?

Eur J Endocrinol 2009 Dec; 161 (6):955-9. Epub 2009 Oct

 

Enkele studies waaruit blijkt dat toediening van synthetisch schildklierhormoon, zelfs als de TSH waarde is genormaliseerd, lang niet altijd tot het verdwijnen van de klachten en symptomen leidt. Met name psychologische klachten persisteren.